Trường THPT Nguyễn Quán Nho - Địa chỉ: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 037.8829.532 - Email: thpt.nguyenquannho@thanhhoa.edu.vn
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
http://baigiangtoanhoc.com http://baigiangtoanhoc.com/
http://tintuctuyensinh.org/ http://tintuctuyensinh.org/
Trái 2 http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Phải 3 http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.5
PHải 1 http://www.dantri.com.vn
Lượt truy cập:  1.139.113
Ngày hôm nay:
698
Ngày hôm qua:
1.249
Trong tuần:
2.456
Trong tháng:
20.387
Trong năm:
107.322
Số người online: 10
Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa lớp 12 năm học 2010-2011

    

                       HSG tỉnh năm học 2010-2011(Lê Thị Hậu, Ngô Thị Duyên)

      Em Lê Thị Hậu (12C3) và em Ngô Thị Duyên (12C4) đạt điểm cao trong kỳ thi HSG tỉnh

                             các môn văn hóa lớp 12 năm học 2010-2011

I/ Môn Văn:

1) Cao Thị Vân Anh (12C3): 10 điểm.

2) Văn Thị Ngọc Ánh (12C3): 10 điểm.

3) Văn Thị Chung (12C3): 12 điểm – giải KK.

4) Lê Thị Hậu (12C3): 9 điểm.

5) Lê Thị Thuỷ (12C3): 11 điểm.

6) Nguyễn Thị Dung (12C4): 10 điểm.

7) Đỗ Thị Ngọc Lan (12C4): 12 điểm – giải KK.

8) Phạm Thị Nhàn (12C4): 10 điểm.

II/ Môn Sử:

1) Vũ Đình Sáu (12C1): 14,5 điểm – giải Ba.

2) Dương Thị Lòng (12C3): 11 điểm – giải KK.

3) Lê Thị Diệp (12C4): 13 điểm – giải KK.

4) Nguyễn Thị Quỳnh (12C4): 13,5 điểm – giải KK.

5) Nguyễn Thị Hạnh (12C4): 15 điểm – giải Ba.

6) Ngô Thị Duyên (12C4): 16 điểm – giải Nhì.

7) Quản Thị Định (12C4): 12 điểm – giải KK.

8) Nguyễn Công Cảnh (12C4): 11,75 điểm – giải KK.

III/ Môn Địa:

1) Nguyễn Hữu Tùng (12C1): 9 điểm.

2) Lý Thị Hà (12C2): 10 điểm – giải KK.

3) Nguyễn Thị Cúc (12C3): 9 điểm.

4) Quản Thị Hương (12C3): 8 điểm.

5) Đinh Thị Hương (12C3): 6,5 điểm.

6) Nguyễn Thị Đào (12C4): 13 điểm – giải Ba.

7)Trần Thị Hồng (12C4): 11,5 điểm – giải KK.

8) Lê Thị Hiền (12C4): 9,5 điểm.

9) Lê Thị Oanh (12C4): 12 điểm – giải Ba.

10) Nguyễn Thị Thanh Tú (12C4): 9,5 điểm.

IV/ Môn GDCD:

1) Trần Thị Hạnh (12C2): 12,5 điểm – giải KK.

2) Đặng Thị Diễm (12C2): 12 điểm – giải KK.

3) Lê Thị Tú (12C2): 7,5 điểm.

4) Trần Thị Tươi (12C2): 8,5 điểm.

5) Trịnh Thị Thanh (12C2): 7,5 điểm.

6) Nguyễn Thị Hằng (12C3): 10,5 điểm – giải KK.

7) Đỗ Thị Sự (12C3): 10 điểm – giải KK.

8) Phạm Thị Hà (12C3): 8,5 điểm.

9) Nguyễn Thị Lâm (12C4): 11 điểm – giải KK.

10) Nguyễn Thị Nga (12C6): 8,5 điểm.

V/ Môn Tiếng Anh:

1) Nguyễn Văn Thanh (10A1): 8 điểm.

2) Nguyễn Thị Thảo (11B2): 6,5 điểm.

3) Nguyễn Thị Thuỷ (11B3): 4,5 điểm.

VI/ Môn Toán:

1) Nguyễn Trọng Dương (12C1): 9,5 điểm.

2) Trần Ngọc Nam (12C1): 12 điểm – giải Ba.

3) Nguyễn Ngọc Thanh (12C1): 12,5 điểm – giải Ba.

4) Nguyễn Thị Vân (12C1): 12,5 điểm – giải Ba.

5) Trần Thị Minh Anh (12C2): 9 điểm.

6) Cao Đức Cảnh (12C2): 6 điểm.

7) Lê Ngọc Hưng (12C2): 7 điểm.

8) Phạm Văn Tuấn (12C3): 9 điểm.

9) Dương Thị Nga (12C3): 10 điểm – giải KK.

10) Dương Thị Tuyết (12C3): 6,5 điểm.  

VII/ Môn Lý:

1) Vũ Đình Tuấn (10A2): 8,5 điểm.

2) Nguyễn Văn Thắng (11B2): 11,5 điểm – giải KK.

3) Lê Minh Cương (12C1): 11 điểm – giải KK.

4) Nguyễn Ngọc Cường (12C1): 9,5 điểm.

5) Nguyễn Trọng Luân (12C1): 12 điểm – giải KK.

6) Lê Thị Ngọc Lan (12C2): 8 điểm.

7) Quản Thị Hương (12C3): 14 điểm – giải Ba.

8) Lê Thị Thuỷ (12C3): 10,5 điểm – giải KK.

9) Đỗ Văn Thanh (12C3): 8 điểm.

10) Bùi Thanh Tuấn (12C3): 6 điểm.

VIII/ Môn Hoá:

1) Bùi Văn Lợi (11B2): 6,5 điểm.

2) Bùi Đình Hợp (11B3): 11 điểm – giải KK.

3) Vũ Đình Sáu (12C1): 10 điểm.

4) Phạm Thị Lý (12C1): 9,5 điểm.

5) Phạm Văn Minh (12C1): 14 điểm – giải Ba.

6) Nguyễn Thị Hồng (12C2): 10 điểm.

7) Lê Hồng Thu (12C2): 15,5 điểm – giải Ba.

8) Lê Thị Hậu (12C3): 16,25 điểm – giải Ba.

9) Bùi Đức Tú (12C3): 12,75 điểm – giải KK.

10) Văn Thị Ngọc Ánh (12C3): 8,5 điểm.

IX/ Môn Sinh:

1) Nguyễn Thị Hà (12C1): 12 điểm – giải KK.

2) Lê Thị Hà (12C1): 4,5 điểm.

3) Vũ Thị Phương (12C1): 13 điểm – giải Ba.