Trường THPT Nguyễn Quán Nho - Địa chỉ: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 037.8829.532 - Email: thpt.nguyenquannho@thanhhoa.edu.vn
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
http://baigiangtoanhoc.com http://baigiangtoanhoc.com/
http://tintuctuyensinh.org/ http://tintuctuyensinh.org/
Trái 2 http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Phải 3 http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.5
PHải 1 http://www.dantri.com.vn
Lượt truy cập:  2.561.118
Ngày hôm nay:
1.519
Ngày hôm qua:
1.855
Trong tuần:
1.520
Trong tháng:
8.638
Trong năm:
8.638
Số người online: 13
Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (thay bằng đã mất)

                              Thiếu nữ và hoa huệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

.

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

(cấp thay bằng)

.

.                                                    

                                          Kính gửi: - Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá.        

                                                           - Văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hoá.

Tôi tên là:                       Lê Thị Khuyên

Sinh ngày:                           17/9/1989

Nơi sinh:            Thiệu Thịnh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Chỗ ở hiện nay:  Thiệu Thịnh, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

    Tôi là học sinh trường trường THPT Nguyễn Quán Nho (Thiệu Hoá), đã tốt

nghiệp THPT khoá thi ngày 31/5/2007 tại hội đồng thi THPT Nguyễn Quán Nho.

   Vì sơ xuất tôi đã làm mất bằng tốt nghiệp, vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban

Giám đốc và Văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho tôi xin giấy chứng nhận

tốt nghiệp THPT (thay bằng).

      Tôi xin chân thành cảm ơn !

.

                                                                   Thiệu Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2011

Chứng nhận của UBND xã                                          Người làm đơn

.

.

.

                                                                                       Lê Thị Khuyên

 

 

 

Last update : 16/01/2017
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Giang day Gio the duc Lop hoc van nghe 20/11/2009
Trái 1 http://atl.edu.net.vn
Phải 2 http://www.ngoisao.net
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website, hãy cho biết bạn là:
 
Học sinh
Cựu học sinh
Thầy, cô giáo
Phụ huynh học sinh
Khách

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUÁN NHO - THANH HÓA

Địa chỉ: xã Thiệu Quang - huyện  Thiệu  Hóa - tỉnhThanh Hóa

Điện thoại: 037.8829.532 - Email: thpt.nguyenquannho@thanhhoa.edu.vn 

Website được thiết kết bởi Trung tâm Dịch vụ Nội dung - Viễn Thông Thanh Hóa