Trường THPT Nguyễn Quán Nho - Địa chỉ: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: 037.8829.532 - Email: thpt.nguyenquannho@thanhhoa.edu.vn
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
 
http://baigiangtoanhoc.com http://baigiangtoanhoc.com/
http://tintuctuyensinh.org/ http://tintuctuyensinh.org/
Trái 2 http://www.moet.gov.vn/?page=1.22
Phải 3 http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.5
PHải 1 http://www.dantri.com.vn
Lượt truy cập:  1.133.677
Ngày hôm nay:
499
Ngày hôm qua:
-631868
Trong tuần:
3.339
Trong tháng:
14.413
Trong năm:
101.348
Số người online: 14
Mẫu sao kết quả học tập (thay học bạ đã mất)

Trang 1 (trang bìa):

.

.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

.

.

.

.

.

.

.

BẢN SAO HỌC BẠ

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ và tên:     Lê Văn Dũng

.

.

.

---------------------------------

Trang 2 (trang sơ yếu lí lịch):

.

.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

.

.

         ảnh                       

       4x6cm

BẢN SAO HỌC BẠ

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ và tên:  Lê Văn Dũng                                       Giới tính:  Nam

Ngày sinh:    27/5/1989

Nơi sinh: Thiệu Giang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Chỗ ở hiện tại: Thiệu Giang, Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

Họ và tên cha:  Lê Văn Hùng                            Nghề nghiệp: làm ruộng

Họ và tên mẹ:  Nguyễn Thị Hoa                        Nghề nghiệp: làm ruộng

.

                                                    Thiệu Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2011

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

.

.

.

                                                                            Lê Hoà Bình

.                                            

    

                                              QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

.

Năm học

Lớp

Tên trường, huyện, tỉnh

2004-2005

10A1

THPT Nguyễn Quán Nho,

 Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

2005-2006

11B1

THPT Nguyễn Quán Nho,

Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

2006-2007

12C1

THPT Nguyễn Quán Nho,

 Thiệu Hoá, Thanh Hoá.

.

.                                  

                                       

                                                        

--------------------------

Trang 3 (kết quả học tập năm lớp 10):

.

                                  KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM LỚP 10

.           

           Họ và tên:  Lê Văn Dũng

           Lớp 10A1

           Năm học 2004-2005

           Trường THPT Nguyễn Quán Nho

.

Môn học

Điểm TBm

HKI

HKII

Cả năm